Verblijfsbelastingen

In deze cursus word je geïnformeerd over de toeristenbelasting, de forensenbelasting en de vermakelijkhedenretributie.

33 INGESCHREVEN STUDENTEN

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente. Deze belastingen zijn complementair aan elkaar en worden vaak naast elkaar geheven binnen gemeenten. De term toeristenbelasting is misleidend, omdat het om alle verblijf gaat, dus ook om verblijf door arbeidsmigranten en zelfs asielzoekers.

In de video hieronder vertellen we je meer over de cursus.

LET OP: deze cursus bestaat uit twee onlosmakelijk verbonden delen: een deel e-learning en een deel contactonderwijs. Je meldt je via deze pagina aan voor beide onderdelen. Aanmelden voor slechts een onderdeel is daarom niet mogelijk.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en we toetsen de wensen van de praktijk aan de theoretische (on)mogelijkheden van beide heffingen. Uiteraard bespreken we ook de actualiteiten rond deze heffingen, zoals de snelle groei van particuliere verhuur van verblijf via websites (bijv. Airbnb en Vrienden op de fiets) en de problematiek van de bewijslast van (onbetaalde) overnachtingen van arbeidsmigranten. Ook worden de mogelijkheden van het belasten van dagrecreatie besproken.

Tevens bespreken we de (on)mogelijkheden van de Wet Toeristische Verhuur, die is ingegaan per 1 januari 2021.

De onderwerpen die verder aan de orde komen en die we aan de hand van jurisprudentie en praktijkvoorbeelden toelichten zijn:

  • Essentiële elementen toeristen- en forensenbelasting (o.a. belastingplicht, heffingsmaatstaf, vrijstellingen)
  • Forensenbelasting als aanvulling op toeristenbelasting
  • Toeristenbelasting en vermakelijkhedenretributie op dagrecreatie
  • Arbeidsmigranten, asielzoekers en toeristenbelasting
  • Welke beoordelingscriteria zijn er voor de 90-dagentermijn forensenbelasting (o.a. eigen gebruik en verhuur)
  • Onderbouwen van een forfait toeristenbelasting
  • Communicatie met recreatieve sector, verblijfbieders en detacheringsbureaus
  • Aanpak voor het in beeld brengen van verblijfslocaties
  • De mogelijkheid om exploitanten ook de forensenbelasting voor hun gasten te laten betalen

De combinatie van docenten, met theoriekennis en praktijkervaring, maakt de cursus tot een zeer waardevolle investering.

Door de nieuwe opzet van de cursus is er meer gelegenheid om te oefenen, dus het rendement van de cursus is maximaal.

E-LEARNINGDEEL
De basisstof van de genoemde onderwerpen wordt behandeld in het e-learningdeel. Het e-learningdeel kan je volgen vanaf het moment dat je je aanmeldt (na onze goedkeuring). Het bestaat uit enkele video’s die onze docenten hebben opgenomen en deze vormen de basis voor het contactonderwijs. Bij dit onderdeel behoort ook een reader en de sheets die tijdens de video’s worden behandeld.

CONTACTONDERWIJS

Bij deze opleiding horen twee dagdelen contactonderwijs. In dit geval gaat dit om twee dagdelen op locatie* op 10-12-2024, van 09.00-16.00 uur. De docenten gaat dan dieper in op de stof, de actuele jurisprudentie en behandelen een aantal casussen.

De cursus is bestemd voor degenen die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van belastingheffing over verblijf in de breedste zin van het woord. Wij denken daarbij aan hoofden Belastingen, (beleids)medewerkers Belastingen, medewerkers van detacheringsbureaus en anderen die belast zijn met de uitvoering van deze heffingen bij gemeenten.

In de video’s die bij deze cursus horen, zie je onze docenten Edwin Borghols, vennoot en fiscaal-juridisch adviseur bij Van den Bosch & Partners en Toine van Ierland, directeur van LEGITIEM BV. In onderstaande video’s stellen zij zichzelf aan je voor.

 


Als je je aan wilt melden voor deze cursus klik je hierboven op de aanmeldbutton. (Let op: je meldt je dan aan voor zowel het e-learningdeel als het contactonderwijs)
Dan verschijnt er een invulformulier waar je alvast je wachtwoord kunt aanmaken.
Als je dat hebt ingezonden, krijgen wij een melding dat je je hebt aangemeld. Deze melding moeten wij goedkeuren. Na goedkeuring, dan ontvang je een nieuwe mail dat je kunt starten. We doen ons best je aanmelding nog dezelfde dag, doch uiterlijk de volgende werkdag te behandelen. Op de datum dat je kunt starten met het e-learningdeel van je cursus wordt ook de factuur gestuurd.

Meer informatie over de contactsessies ontvang je via de mail zodra de datum nadert.  

  • 10-12-2024 – 2 dagdelen op locatie – tijden: 09.00-16.00 uur

Locatie: Cursus- en Vergadercentrum Domstad in Utrecht. *

*Bij deelname van 3 personen of minder, houdt de ALB zich het recht voor de klassikale cursus om te zetten naar Teams-sessies, of lesgeven op ons kantoor in Hardinxveld-Giessendam. Een hybride vorm is hierbij ook denkbaar.

€ 699,00 p.p excl. BTW. Dit bedrag geldt voor beide cursusonderdelen. Mocht je de contactsessies onverhoopt missen, wordt toch het volledige bedrag berekend. 

Voor deze opleiding is geen vereiste vooropleiding nodig. Wij wijzen er wel op dat – voor het volgen van het contactonderwijs – de basisstof uit het e-learningdeel bekend wordt geacht.

E-LEARNINGDEEL
Het e-learningdeel van deze opleiding bestaat uit enkele video’s waarin de docent de basisstof alvast behandelt. Alles bij elkaar duren de video’s ca. 60 minuten. Deze kan je bekijken vanaf het moment van inschrijving tot de dag ná de laatste contactsessie met de docent. Ook zijn er readers beschikbaar. Het zou fijn zijn als je die kon doorlezen van tevoren. De jurisprudentiebestanden hoeven niet van tevoren te worden doorgelezen.

CONTACTONDERWIJS

Bij deze opleiding horen ook twee sessies contactonderwijs. In dit geval gaat het om twee dagdelen op locatie* op 10-12-2024, van 09.00-16.00 uur. De docent gaat dan dieper in op de stof, de actuele jurisprudentie en behandelt casussen. Wij gaan er bij het contactonderwijs van uit dat je de kennis uit het e-learningdeel tot je hebt genomen. Deze stof wordt niet opnieuw behandeld. Vragen stellen mag natuurlijk altijd.

Mocht je heel ver weg wonen, is er de mogelijkheid het contactonderwijs thuis te volgen. Gelet op het feit dat het een hele lesdag is en dat je thuis toch minder meekrijgt van de interactie in het klaslokaal, raden wij dit niet aan. De mogelijkheid is er echter wel voor mensen die bijv. echt heel ver weg wonen. Wij horen dit dan wel graag van tevoren.

Op de dag dat we je aanmelding goedkeuren, start je toegang tot het e-learningdeel van de cursus. Vanaf dat moment heb je tijd om de cursus te doorlopen. Je toegang stopt automatisch op de dag na de laatste contactsessie met de docent.

Een computer, tablet of telefoon en goede zin.

Cursusoverzicht

Introductie Verblijfsbelastingen 00:00:00
Video's (cursus Verblijfsbelastingen)
Hoe zit de recreatiebranche in elkaar? 00:11:00
Toeristenbelasting – inleiding juridisch kader 00:15:00
Forensenbelasting – inleiding juridisch kader 00:13:00
Forensenbelasting – gemeubileerde woning 00:06:00
Vermakelijkhedenretributie – inleiding juridisch kader 00:06:00
Verblijfsbelastingen – controle 00:17:00
Downloads (cursus Verblijfsbelastingen)
Downloads (cursus Verblijfsbelastingen) 00:00:00
Afronding (cursus Verblijfsbelastingen) 00:00:00
top
Deze website is tot stand gekomen in samenwerking met skills4u.nl